Grote Kerk Wageningen

De Grote Kerk is een laatgotische kerk middenin het stadscentrum van Wageningen in de provincie Gelderland. De kerk wordt omringd door gezellige terrassen op de markt. Wageningen staat bekend als Stad der Bevrijding en een deel van die historische betekenis is terug te vinden in het gebrandschilderd Herdenkingsraam 1940-1945 in de Grote Kerk.

Tevens staat Wageningen bekend als gezellige, internationale studentenstad en is deze groene gemeente prachtig gelegen aan de Rijn, aan de rand van de Gelderse Vallei en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Behoud van de Grote Kerk

Op vrijdag 25 augustus 2017 is de Grote Kerk overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). De SOGK draagt zorg voor het duurzaam beheer en behoud van de kerk. De inzet is om het kerkgebouw een samenbindende plaats en functie te geven in de gehele Wageningse gemeenschap. De kerk wordt gebruikt voor kerkdiensten, maar ook tal van andere activiteiten. Door deze activiteiten worden de reguliere kosten gedekt. Hiertoe is de Stichting Grote Kerk Wageningen (SGKW) in het leven geroepen.

Stichting Grote Kerk Wageningen en ANBI

De Stichting Grote Kerk Wageningen (SGKW) is een ANBI (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat er geen erf- of schenkbelasting betaald hoeft te worden over een schenking of nalatenschap. De Belastingdienst stimuleert instellingen als de onze te begunstigen met een schenking. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar. De SGKW is erkend als culturele ANBI. Dit betekent dat de instelling voor minstens 90% actief is op cultureel gebied.

Meer informatie over SGKW en ANBI vindt u hier.

Donaties en giften aan culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat hiervoor een extra giftenaftrek geldt. Zie hiervoor onze informatie over Donateur, Schenkingen en Legaten.

De penningmeester van de Stichting Grote Kerk Wageningen, Frits Huijbers, is van harte bereid samen met u te kijken naar de fiscale en notariële kanten van schenken en nalaten. Frits Huijbers is bereikbaar via e-mail, penningmeester@grotekerkwageningen.nl of telefonisch via 0317-424058.

.

.