Grote Kerk Wageningen

De Grote Kerk is een laatgotische kerk middenin het stadscentrum van Wageningen in de provincie Gelderland. De kerk wordt omringd door gezellige terrassen op de markt. Wageningen staat bekend als Stad der Bevrijding en een deel van die historische betekenis is terug te vinden in het gebrandschilderd Herdenkingsraam 1940-1945 in de Grote Kerk. Het Herdenkingsraam Bevrijding 1940-1945 is 10 meter hoog en 3 meter breed.

Studentenstad, Gelderse Vallei en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Tevens staat Wageningen bekend als gezellige, internationale studentenstad en is deze groene gemeente prachtig gelegen aan de Rijn, aan de rand van de Gelderse Vallei en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Laatgotische kerk

De Grote Kerk is een laatgotische kerk. Tussen het koor en het schip zit een dwarsbeuk. Daardoor krijgt de plattegrond van de kerk de vorm van een kruis. De eerste kerk aan het marktplein is in romaanse stijl gebouwd nadat Wageningen stadsrechten kreeg in 1263. De onderste drie meter van de toren is van tufsteen en dateert nog uit de dertiende eeuw. In de vijftiende eeuw breidde men de kerk uit met een brede noordbeuk. Deze zijbeuk is weer afgebroken toen de kerk bij de invoering van de Reformatie in 1578 overging van de katholieken op de protestanten. In de negentiende eeuw werd de kerk vergroot met een smalle zuidbeuk. Aan de buitenkant  is de kerk versierd met puntgevels.

Behoud van de Grote Kerk

Op vrijdag 25 augustus 2017 is de Grote Kerk overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). De SOGK draagt zorg voor het duurzaam beheer en behoud van de kerk. De inzet is om het kerkgebouw een samenbindende plaats en functie te geven in de gehele Wageningse gemeenschap.

Kerkdiensten en aanvullende activiteiten

De kerk wordt gebruikt voor kerkdiensten, maar ook tal van andere activiteiten. Door deze activiteiten worden de reguliere kosten gedekt. Hiertoe is de Stichting Grote Kerk Wageningen (SGKW) in het leven geroepen. De stichting werkt aan de verdere ontwikkeling van aanvullende activiteiten.

.

.